Solidāra atbildība ir nedalīta vairāku kopparādnieku civiltiesiskā atbildība

13.12.22

Solidāra atbildība ir nedalīta vairāku kopparādnieku civiltiesiskā atbildība, proti, katram no kopparādniekiem ir pienākums izpildīt visu uzņemto saistību. Ja parāds pilnā apmērā tiek piedzīts no viena kopparādnieka (Jums), Jums ir tiesības no pārējiem kopparādniekiem prasīt atmaksāt viņu parāda daļu. Lai panāktu veiksmīgu parāda piedziņu no pārējiem kopparādniekiem solidāras atbildības gadījumā, reģistrē savu pieteikumu parāda atgūšanai tiešsaistes reģistrācijas platformā www.atgustinaudu.lv!