Kas ir parādu piedziņa

Gadījumos, kad parādu atmaksu ārpustiesas atgūšanas ceļā nav izdevies panākt un nav izveidota vienošanās ar debitoru par labprātīgu saistību izpildi - sniedzam rekomendācijas par turpmākajām darbībām saistībā ar konkrēto lietu, kā arī iespējamo tiesvedības procesu. Šajā situācijā noteikti jāņem vērā piedziņas procesā ievāktā informācija, komunikācija ar debitoru, viņa attieksmi pret parāda saistībām un citiem būtiskiem faktoriem. Pusēm vienojoties, pārstāvam klienta intereses visās tiesu institūcijās. Būtiski izvērtēt vai tiesas iesaistīšana konkrētajā situācijā ir lietderīga. Jāņem vērā parādu pamatojoši dokumenti, parāda apmērs, pieejamā informācija par debitoru, kā, piemēram, darba vieta, ienākumi, īpašumtiesības un cita informācija. Gadījumos, kad parāda piedziņai nepieciešams iesaistīt tiesu, mūsu speciālisti konsultēs par visiem ar to saistītajiem jautājumiem. Piedāvājam sagatavot dokumentus, iesniegt tiesā un pārstāvēt uzņēmumu jebkurā tiesvedības procesā. Tai skaitā, brīdinājuma kārtības, maza apmērā prasības, vispārējā kārtības, šķīrējtiesas procesa ietvaros. Veicam dokumentu sagatavošanu un nosūtīšanu zvērinātiem tiesu izpildītājiem tiesas nolēmumu piespiedu izpildei. Tāpat parādu piedzinēji izpilda lietas uzraudzību un kontroli, sniedzot atskaites un informējot par gūtajiem rezultātiem. Nepieciešamības gadījumā sagatavojam līgumsoda, nokavējuma naudas vai likumisko procentu aprēķinu. 

Parādu piedziņas speciālistu izmantošana

Gadījumos, kad uzņēmums nevēlas izmantot parādu piedziņas speciālistu pakalpojumus un situāciju risina pats, jārēķinās, ka patērētais laiks un gūtais rezultāts var neattaisnot cerības. Visbiežāk tieši zināšanu trūkums, laika trūkums un citi apgrūtināti apstākļi, neļaus pilnvērtīgi pievērsties parāda atgūšanai. Izmantojot profesionālus parādu piedzinējus, rezultāts būs daudz produktīvāks. Kamēr parādu piedzinēji strādās ar efektīvu un laicīgu parāda atgūšanu, uzņēmums var rūpēties par savu attīstību un darbību, netērējot papildus enerģiju un laiku parādsaistību risināšanai ar parādnieku. Mūsu speciālisti veiks visas atgādinājuma procedūras, un pēc maksājuma kavējuma konstatēšanas sāks brīdināt klientu, veicot atgādinājuma vēstuļu un īsziņu nosūtīšanu, kā arī veicot atgādinājuma zvanus un veikto maksājumu kontroli, ievērojami paātrinot kavētā rēķina samaksu. Visa procesa laikā mūsu speciālisti cieši sadarbojas ar kreditoru un informē par izmaiņām. Parādu piedziņas speciālisti sagatavo arī visu nepieciešamo dokumentāciju, kā arī sastāda naudas atmaksas grafiku, ja tas nepieciešams. 

Atbildīga attieksme pret klientu

Uzņēmumiem ir ļoti svarīgi rūpēties ne tikai par saviem darbiniekiem, un darba norisi, bet arī par saviem klientiem. Gadījumā, kad klients kļuvis par parādnieku, situācija var kļūt saspīlēta, un emocijas sakāpinātas. Mūsu speciālisti meklē vislabāko pieeju ikvienā situācijā. Atbildīgi rūpējamies par kreditora interesēm, nodrošinām efektīvus un profesionālus juridiskos risinājumus. Mūsu darbā ir svarīgi atrast individuālu pieeju ikvienai parādsaistību situācijai, izvēloties juridiski pareizas parādu atgūšanas metodes. Mūsu speciālisti strādā ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus un Latvijas ārpustiesas parādu piedzinēju asociācijas reglamentu, tāpēc nodrošinām godprātīgu attieksmi pret debitoru parādu piedziņas procesā. Mūsu pieredzējušie un zinošie parādu atgūšanas speciālisti nodrošinās ātru un efektīvu parāda atgūšanu, ievērojot visas normatīvo aktu prasības saziņā ar jūsu klientu. Tas ir veids kā varēsiet saglabāt ilgtermiņa esošo sadarbību starp Jums un Jūsu klientu arī pēc pārada atmaksas. Mēs veiksmīgi uzlabojam debitoru maksāšanas disciplīnu, tādējādi stabilizējot uzņēmuma finansiālo stāvokli un naudas plūsmu.

Naudas atgūšana īsākā laikā

Katrs laicīgi neapmaksāts rēķins var negatīvi ietekmēt uzņēmuma darbību un attīstību, tādēļ ir svarīgi veicināt naudas atgūšanu īsākā laikā. Katra parādsaistību situācija ir individuāla, tāpēc parādu piedziņas speciālisti  rūpīgi izpētīs un meklēs labāko pieeju ātrākai naudas atgūšanai. Pirms parādu piedziņas iegūstam maksimāli daudz informācijas par parādnieku, analizējam viņa rīcību, apstākļus, pieejamos līdzekļus un piemērojam individuālas parāda atgūšanas metodes. Mūsu mērķis ir motivēt parādniekus savas saistības nokārtot pēc iespējas īsākā laika posmā, tādējādi mazinot uzņēmuma finansiālās sekas un zaudējumus.

Fizisko un juridisko personu monitorings

Gadījumos, kad uzņēmums vai pakalpojumu sniedzējs vēlas būt lietas kursā par savu klientu maksātspēju, iespējams izmantot fizisko un juridisko personu monitoringu jeb uzraudzību. Tādā gadījumā parādu piedziņas speciālisti nemitīgi pārbauda konkrēto debitoru situāciju un izmaiņas, kas varētu ietekmēt rēķina apmaksu vai citas saistības. Tādas izmaiņas, kā maksātnespējas pasludināšana, pārvaldes institūcijas darbības apturēšana, uzņēmuma likvidācija, amatpersonu maiņa, jaunu dalībnieku reģistrācija, izmaiņas uzņēmuma pamatkapitālā, dati par tiesvedībām, informācija par licencēm, liegumiem, PVN statusa izmaiņām, informācija no CSDD par uzņēmuma transportlīdzekļiem, informācija par uzņēmumu no VID, preses, interneta un citu informāciju, kas atrodama publiskajos reģistros un datu bāzēs. Gadījumā, ja uzraudzības rezultātā tiek konstatēta uzņēmuma maksātnespējas pasludināšana, pārvaldes institūcijas darbības apturēšana, uzņēmuma likvidācija - šī informācija nekavējoties tiek nosūtīta norādītajai kontaktpersonai. Šis process palīdzēs gadījumā, ja nepieciešams savlaicīgi iesniegt kreditora prasījumu. Tāpat iespējams veikt arī  fizisko personu pārbaudi publiskajos reģistros, lai noskaidrotu vai personai nav pasludināts maksātnespējas process un citas izmaiņas vai ziņas par personas nāvi. 

Atbalsts tiesvedības procesos

Gadījumos, kad parādu atmaksu ārpustiesas atgūšanas ceļā nav izdevies panākt un nav izveidota vienošanās ar debitoru par labprātīgu saistību izpildi - sniedzam rekomendācijas par turpmākajām darbībām saistībā ar konkrēto lietu, kā arī iespējamo tiesvedības procesu. Šajā situācijā noteikti jāņem vērā piedziņas procesā ievāktā informācija, komunikācija ar debitoru, viņa attieksmi pret parāda saistībām un citiem būtiskiem faktoriem. Pusēm vienojoties, pārstāvam klienta intereses visās tiesu institūcijās. Būtiski izvērtēt vai tiesas iesaistīšana konkrētajā situācijā ir lietderīga. Jāņem vērā parādu pamatojoši dokumenti, parāda apmērs, pieejamā informācija par debitoru, kā, piemēram, darba vieta, ienākumi, īpašumtiesības un cita informācija. Gadījumos, kad parāda piedziņai nepieciešams iesaistīt tiesu, mūsu speciālisti konsultēs par visiem ar to saistītajiem jautājumiem. Piedāvājam sagatavot dokumentus, iesniegt tiesā un pārstāvēt uzņēmumu jebkurā tiesvedības procesā. Tai skaitā, brīdinājuma kārtības, maza apmērā prasības, vispārējā kārtības, šķīrējtiesas procesa ietvaros. Veicam dokumentu sagatavošanu un nosūtīšanu zvērinātiem tiesu izpildītājiem tiesas nolēmumu piespiedu izpildei. Tāpat parādu piedzinēji izpilda lietas uzraudzību un kontroli, sniedzot atskaites un informējot par gūtajiem rezultātiem. Nepieciešamības gadījumā sagatavojam līgumsoda, nokavējuma naudas vai likumisko procentu aprēķinu. 

Sazinieties +371 20360838
Atgustinaudu.lv palīdzēs atgūt parādus gan no fiziskām, gan juridiskām personām. Sazinieties ar mums, ja Jums ir kādi jautājumi.