BUJ

Biežāk uzdotie jautājumi

1. Kādu parādu var nodot parādu atgūšanai?

Mēs atgūstam parādus no nesamaksātiem rēķiniem, parādzīmēm, līgumiem u.c. viedu dokumentiem. Pieņemam dažādās tiesiskās situācijas esošus parādus- pirmstiesas, pēc tiesas un tiesu izpildītājiem nodotos parādus. Galvenais, lai parāda dokuments būtu derīgs. Nenodarbojamies ar parādu atgūšanu, ja parāds ir neatdalāmi saistīts ar kreditoru, t.i., uzturlīdzekļu prasība, prasība atlīdzināt zaudējumus, kas radušies saistībā ar kaitējumu veselībai vai dzīvības atņemšanu, prasība atlīdzināt nemantiskos zaudējumus. Kā arī, nenodarbojamies ar parādu atgūšanu, ja parāds radies tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem, pildot amata pienākumus.

2. Ko nozīmē parāda pārdošana?

Pārdodot mums parādu, Jūs un parādnieku vairs nesaistīs nekādas tiesiskās attiecības. Apstiprinot parāda pārdošanas piedāvājumu, Jums tiks samaksāta norādīta naudas summa.

3. Ko nozīmē parāda pārdošana, atliekot saskaņotās cenas maksājumu?

Apstiprinot parāda pārdošanas piedāvājumu, atliekot saskaņotās cenas maksājumu, mēs par līguma cenu īstenosim pirmstiesas un tiesas parāda atgūšanu. Turklāt Jums nevajadzēs ne par ko uztraukties - parāda atgūšanas procesam varēsiet sekot līdzi no sava atgustinaudu.lv lietotāja profila. Parāda atgūšana notiek bez maksas, bet saskaņotā cena Jums tiks samaksāta pēc visa parāda vai tā daļas atgūšanas no parādnieka.

4. Vai, vēloties nodot parādu piedziņai, jāmaksā reģistrācijas maksa?

Nē, mēs nepiemērojam nekādu reģistrācijas vai avansa maksu.

5. Reģistrēju parādu. Kad varu saņemt piedāvājumu un kādā formā tas man tiks nodots?

Piedāvājumu saņemsiet 15-20 minūšu laikā no parāda reģistrēšanas brīža. Informāciju par piedāvājumu saņemsiet gan e-pastā, gan SMS, bet pašu piedāvājumu varēsiet apskatīties savā lietotāja profilā - atgustinaudu.lv.

6. Cik ilgi ir derīgs iesniegtais parāda pirkšanas piedāvājums?

Piedāvājums ir spēkā trīs dienas no piedāvājuma izteikšanas brīža. Tā kā parādnieku finansiālais stāvoklis var mainīties, mēs no jauna pārskatām parāda piedāvājumu pēc termiņa beigām.

7. No kā ir atkarīgi piedāvājuma nosacījumi?

Mēs vispusīgi izvērtējam parādnieka maksātspēju un Jūsu iesniegtos parāda dokumentus. Pēc informācijas izvērtēšanas mēs iesniedzam Jums adekvātus parāda pārdošanas nosacījumus. Sniegtie parāda pārdošanas nosacījumi ir atkarīgi no Jūsu parādnieka maksātspējas un iesniegtajiem parāda dokumentiem.

8. Kādas personas var izmantot atgustinaudu.lv pakalpojumus?

Gan fiziskās personas, gan arī juridiskās personas, kas vēlas atgūt tām pienākošos naudas summu no parādniekiem, var vērsties atgustinaudu.lv un reģistrēt parādu.

9. Vai parādnieks var būt tikai LR pilsonis vai LR reģistrēta juridiskā persona?

Nē. Sadarbojamies arī ar citu Eiropas Savienību valstu piedziņas uzņēmumiem, tāpēc nodrošinām kvalitatīvu parādu atgūšanu. Atgūstam parādus arī no parādniekiem, kas ir: Baltijas valstu pilsoņi vai Baltijas valstīs reģistrētas juridiskās personas; Latvijas Republikas pilsoņi, kas dzīvo Eiropas Savienības dalībvalstīs; ārvalstu pilsoņi, kas dzīvo Latvijas Republikā, vai tādi, kam Latvijas Republikā ir nekustamais īpašums; ārvalstu juridiskās personas, kas reģistrētas Latvijas Republikā, vai tādas, kam Latvijas Republikā ir nekustamais īpašums.

10. Vai apkopotie personas dati ir konfidenciāli?

Jā. Atgustinaudu.lv esošajā parāda reģistrācijas un identifikācijas formā apmeklētājiem tiek lūgts norādīt personīgo informāciju (vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, personas kodu un arī citu informāciju). Šie dati nepieciešami, lai apstiprinātu personas identitāti, veicot parāda reģistrāciju, kā arī dati var tikt izmantoti, lai sazinātos ar Jums, ja rastos jautājumi par pakalpojuma sniegšanu. Mēs cienām Jūsu privātumu un personas datu konfidencialitāti, tāpēc datus uzglabājam un apstrādājam saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis). Apņemamies neatklāt apmeklētāju personas informāciju trešajām pusēm, izņemot partnerus, kuru palīdzība nepieciešama, lai sniegtu pakalpojumu. Tāpat atgustinaudu.lv vietnes uzticamību un Jūsu datu drošību nodrošina SSL (angļ. val. Secure Socket Layer) sertifikāts. Izmantojot šo sertifikātu, starp mūsu serveri un Jūsu interneta pārlūkprogrammu tiek izveidots aizsargāts savienojums un visa seansa laikā sūtītā informācija tiek šifrēta, izmantojot unikālu sērijas atslēgu.

11. Kāpēc kreditoram ir jāiesniedz savi personas dati?

Kreditora personas dati ir nepieciešami, lai pārliecinātos, ka parāda dokumentu ir iesniegusi persona, kam pieder prasījuma tiesības pret parādnieku. Tikai pārliecinoties, ka pie mums ir vērsusies persona, kam ir šādas tiesības, varēsim pārbaudīt informāciju par parādnieku un sniegt piedāvājumu par parāda pirkšanu vai atgūšanu.

Ērti Nauda Jūsu kontā Ļoti vienkārši
Ļoti ērta sekošana līdzi parāda piedziņai – sekojiet līdzi visam parāda piedziņas procesam, pieslēdzoties savam kontam.
Izmēģiniet

Pakalpojumus sniedz Legal Balance, SIA; Speciālās atļaujas (licences) Nr. PA-2021-4; Speciālā atļauja (licence) izsniegta no 2021.gada 12.jūlija, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2021.gada 21.jūnija lēmumu Nr. PA-2021-7; Speciālā atļauja (licence) derīga līdz 2024.gada 11.jūlijam.

Skatīt
Privātuma politika
Sūdzību izskatīšanas procedūra