Parādu atgūšana ārvalstīs

Parādus ir iespējams atgūt pat tad, ja parādnieks dzīvo ārvalstīs. Lai gan noteiktās situācijās process kļūst sarežģītāks un laikietilpīgāks, jūs vienmēr varat sagaidīt labākos rezultātus, vēršoties pie profesionāļiem parādu atgūšanai. Parādu atgūšana ārzemēs ir līdzīga tai, kāda tā ir mūsu valstī - atšķirība ir tikai tā, ka var būt jāveic papildu pasākumi mērķa sasniegšanai.

Parādu atgūšanas process ārvalstīs

  • Partneri visā pasaulē: ja ir zināms, ka parādnieks uzturas ārvalstīs un ar parādnieku nevar sazināties vai nav iespējams panākt vienošanos par parāda atmaksu, klientam nekavējoties tiek sniegta šāda informācija. Šādā situācijā parāda atgūšanas procesu var nodot partneriem ārvalstīs. Mēs esam daļa no EOS pārrobežu parādu atgūšanas sistēmas, tāpēc mēs varam nodrošināt parāda atgūšanu visā pasaulē. Mēs nodrošinām parādu piedziņu ne tikai no Latvijas Republikas pilsoņiem, kuri dzīvo ārzemēs, bet arī no citu valstu pilsoņiem vai juridiskām personām, kuru kreditori atrodas Latvijas Republikā.

atgustinaudulv-parādu-atgūšana-ārvalstīs
  • Paziņojums parādniekam: vispirms parādniekam tiek nosūtīts paziņojums par noslēgto līgumu un neizpildītajām saistībām (paziņojumi tiek nosūtīti ierakstītā vēstulē, e-pastā vai uz citām zināmām adresēm), un tiek aicināti nekavējoties atmaksāt esošos parādus (klientam tiek sniegta informācija par parādniekam nosūtītajiem paziņojumiem). Ja izdodas sazināties ar parādnieku, tiek apspriestas parāda atmaksas iespējas un tiek noslēgta vienošanās par parāda atmaksas kārtību.

Mēs lepojamies, ka lielākā daļa mūsu mēģinājumu atgūt parādus ir veiksmīgi. Mums izdevies atgūt pat 95 procentus parādu, kas nav vecāki par 90 dienām. Ja jums ir jāatgūst parāds no personām, kas uzturās, vai veic saimniecisko darbību ārvalstīs, nekautrējieties sazināties ar mums - mēs darīsim visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka parādu piedziņas process ir ātrs un raits.

EOS priviliģētais partneris

eso-priviliģētais-partneris

Kā priviliģēts EOS grupas partneris mēs esam daļa no globālā parādu piedziņas uzņēmumu tīkla, kas apvieno dažādas valstis, kultūras un tradīcijas. Mēs ievērojam EOS Rīcības kodeksa noteikumus un visaugstākos kvalitātes standartus.