Parādu atgūšana no fiziskām personām

Parādus var atgūt ne tikai no juridiskām personām, bet arī no fiziskām personām. Ja jums ir dokuments - parādzīme, vekselis, maksājuma uzdevums, vai korespondence, kas apstiprina parādu, jūs varat sagaidīt, ka parāda piedziņas process būs veiksmīgs. Parādu atgūšanas process sastāv no vairākiem galvenajiem posmiem, katrā no tiem klients tiek informēts par piedziņas gaitu un tiek pārrunātas turpmākās piedziņas iespējas.

Kā notiek parādu atgūšana no fiziskām personām?

 

  • Informācija: parādniekam tiek sniegta informācija par parāda nodošanu piedziņas uzņēmumam, un viņš tiek aicināts nekavējoties atmaksāt parādu (paziņojumi tiek nosūtīti ierakstītā vēstulē, e-pastā vai citām zināmām adresēm). Parādnieks tiek mudināts nekavējoties atmaksāt esošo parādu. Ja izdodas sazināties ar parādnieku, tiek panākta vienošanās, tiek sastādīts parāda atmaksas grafiks, vai tiek noteikts termiņš pilnai parāda atmaksai;

  • Ārpustiesas process: parādniekam tiek nosūtīti paziņojumi un veikti zvani ar visiem Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā atļautajiem līdzekļiem, un parāda puses tiek aicinātas panākt izlīgumu par parāda atmaksu. Ja tiek panākta vienošanās, tiek sastādīts parāda atmaksas grafiks, vai tiek noteikts termiņš pilnai parāda atmaksai. Ja ar parādnieku nevar sazināties vai nav iespējams ar viņu panākt vienošanos, saskaņojot ar klientu, ārpustiesas process tiek izbeigts un tiek veikti sagatavošanās darbi parāda nokārtošanai tiesā, ja klients tam piekrīt;

  • Tiesvedība: mūsu juristi sadarbojas ar klientu un cenšas iegūt pēc iespējas vairāk pierādījumu parāda pamatošanai. Ja pieejamo dokumentu apjoms ir pietiekams, tiek noformēti procesuālie dokumenti prasības celšanai tiesā;

  • Process pēc tiesvedības noslēguma: ja tiesa izdevusi dokumentu saskaņā ar kuru ir pieļaujam saistību piespiedu izpilde, turpmākais process tiek pabeigts sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem, un parādniekam var tikt piemērots norēķinu kontu arests un darba samaksas ieturējumi, vai īpašumu pārdošana izsolē.

 

Saistību piespiedu izpilde sadarbībā ar zvērinātu tiesu izpildītāju

Civilprocesa likuma tiesību normās noteiktie piespiedu izpildes līdzekļi:

  • Bankas konta arests: ja parādnieka bankas kontā ir pietiekama naudas summa, tiesu izpildītājs var norakstīt šos līdzekļus un sadalīt tos starp kreditoriem;

  • Ieturējumi no darba samaksas: tiesu izpildītājs uz parādnieka darba vietu nosūta rīkojumu, kas darba devējam jāpilda un kas uzliek pienākumu darba devējam veikt atskaitījumus no parādnieka algas;

  • Piedziņas vēršana uz parādnieka mantu: ja parādniekam ir kustama, vai nekustama manta, kas viņam pieder, bet parādu nav iespējams atgūt ar citiem līdzekļiem, tiesu izpildītājs var uzsākt parādnieka mantas izsoli;

Atgūsti savu naudu

Ne vienmēr ir iespējams patstāvīgi atgūt parādu, tāpēc dažreiz nepieciešama speciālistu palīdzība. Ja vēlaties piedzīt parādu no fiziskas personas, vienkārši reģistrē parādu mūsu vietnē. Mūsu komanda centīsies pēc iespējas ātrāk novērtēt parāda atgūšanas iespējas un sniegs jums piedāvājumu.