Jums neizmaksāja algu?
  • Mēs nopirksim vai atgūsim Jūsu parādu
  • Naudu pārskaitīsim Jums 7 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
  • Jokių sąsajų su darbdaviu
  • Bez reģistrācijas un avansa maksājumiem
Atgustinaudu.lv juridiskā komanda atgādina, ka alga ir jāizmaksā saskaņā ar noslēgto darba līguma nosacījumiem!
Atgādinām, ka darba devēja izmaksātā alga sastāv no:
  • pamatalgas 
  • piemaksām par iegūto kvalifikāciju  
  • bonusiem 
  • citām piemaksām, par ko ir vienojušās puses noslēdzot darba līgumu 

Turklāt darba devējam ir jānorēķinās ar darbinieku ne tikai par darba algu, bet arī par citām lietām, kas pienākas darbiniekam (par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu, kas pienākas darbiniekam, dienas naudām u.c.).

Tātad kādas ir darbības, kuras varat veikt gadījumā, ja darba devējs jums neizlīdzina?

Atgustinaudu.lv juridiskā komanda apgalvo, ka nevajag padoties, un nav ieteicams kavēties un gaidīt, kad darba devējs izmaksās Jums algu. Jo ilgāk tiek kavēta parāda atgūšana, jo lielāka iespēja, ka algas piedziņa ieilgs, kā arī pastāv risks, ka netiks izmaksāta visa darbinieka alga un/vai ar darbu saistītie pabalsti.

Ņemot to vērā, iesakām vērsties par neizmaksāto algu un/vai neizmaksātiem ar nodarbinātību saistītiem pabalstiem Valsts darba inspekcijā vai pie citiem speciālistiem, kuri varētu palīdzēt Jums šajā jautājumā. Atgādinām, ka Valsts darba inspekcija ir obligāta pirmstiesas darba strīdu risināšanas institūcija, kas izskata individuālos darba strīdus un kolektīvos darba strīdus par darba tiesiskajām attiecībām. Valsts darba inspekcijas lēmums ir izpilddokuments, uz kura pamata kļūst iespējama piespriestā parāda piespiedu piedziņa no darba devēja!

Reģistrējiet parāda un saņemiet parādu piedziņas piedāvājumu!

Vienmēr iesakām nekavēties un sazināties ar savas jomas profesionāļiem – www.atgustinaudu.lv . Mēs varam konsultēt un palīdzēt atgūt Jūsu nopelnīto naudu, pat ja jūsu darba devējs ir iesniedzis maksātnespējas pieteikumu.