Reģistrējiet parādu un tā vairs nebūs Jūsu problēma
Atstājiet to mūsu ziņā - Ātra un profesionāla parādu administrēšana
  • Saprotama valoda

Komunicējot ar parādnieku mēs vienmēr runājam viņiem saprotamā valodā. Mēs neizmantojam spiedienu vai draudus.

  • Elastība

Īpašas cenas uzņēmumiem un individuāli pielāgotas cenas katram klientam.

  • Kvalitātes kontrole

Mēs uzraugām, klausāmies un analizējam mūsu darbinieku saziņu ar parādniekiem.

  • Nepārtraukta komunikācija

Mēs vienmēr dalāmies ar informāciju par parādu piedziņas procesa gaitu ar kreditoriem.

  • >3 milj. € Atgūtā summa Baltijas valstis
  • 20 milj. € Portfeļa izmērs Baltijas valstīs
  • 3 mēneši Vidējais termiņš parāda atgūšanai
Atgūstiet to, kas pieder Jums
Augšupielādējiet dokumentu
Derīgi dokumenti: faktūrrēķins, parādzīme, līgums, tiesas lēmums
Saņemiet piedāvājumu
Piedāvājumu par parāda cesiju vai inkasso saņemsiet vienas darba dienas laikā
Atgūstiet naudu
Nauda tiks pārskaitīta uz Jūsu bankas kontu
Mēs parūpēsimies par Jūsu parādiem!

Nododot administrēšanai Jūsu parādniekus, kā ārpakalpojumu, Jūsu uzņēmumam nav nepieciešami papildu darbinieki šīs funkcijas veikšanai un Jūsu uzņēmums ietaupīs savus resursus!

Profesionāli un ātri

Ar parādu administrēšanu nodarbojas profesionāla un kvalificēta Juristu komanda ar ilggadēju pieredzi šajā jomā, tādēļ visi procesi tiek risināti ātri un efektīvi.

Parādu atgūšana visā pasaulē

 Ar mūsu starptautisko partneru palīzību mēs varam piedzīt parādus jebkurā pasaules valstī

Bez slēptām izmaksām!

Par pakalpojumu nav jāmaksā papildu maksas. Līguma parakstīšanas brīdī tiek noteikta komisijas maksa par pakalpojumu!

Atstājiet to mūsu ziņā - Ātra un profesionāla parādu administrēšana
Mēs sniegsim Jums bezmaksas konsultāciju