Parādu atgūšana. Vai ir vērts sekot principam „es pats to izdarīšu”?

09.09.22

Gadījumā, ja uzņēmumam ir parādnieki, uzņēmumu vadītājus, pirmkārt, biedē iespējamība, ka parādnieki varētu apgrūtināt kreditora darbību un, otrkārt – viņi ir neizpratnē, kā rīkoties labāk: atgūt parādu pašu spēkiem un resursiem vai meklēt profesionālu palīdzību.

 

Šajos globālās optimizācijas laikos ir grūti iedomāties, ka uzņēmuma vadītājs pats varētu uzņemties atbildību par parādu atgūšanas procesu vai pieņemt darbā pastāvīgu, uzticamu komandu (izņemot īpaši lielos uzņēmumos).



Tomēr, ja uzņēmuma vadība skatās uz parādu atgūšanas speciālistiem ar skepsi un galu galā izlemj atgūt parādus paša spēkiem bez ārēju resursu piesaistes, to sagaida daudz un diezgan sarežģītu procedūru,” zina stāstīt Malvīne Madžule atgustinaudu.lv projektu jurists. Zemāk uzskaitīti aspekti, kurus profesionāļi varētu paveikt ātrāk un lētāk nekā paši uzņēmumi.



Kontaktinformācija bieži vien ir novecojusi

Daļa no parādiem tiek atgūta pirmstiesas parādu atgūšanas procesā. Šajā laikā pats kreditors var būt aktīvs procesa dalībnieks.



Galvenais pirmstiesas parādu atgūšanas procesa mērķis ir sazināties ar parādnieku un organizēt parāda atgūšanu. Diemžēl parādnieku kontaktinformācija bieži mainās, turklāt uzņēmumi reti atjaunina šo informāciju, tāpēc iespēja sasniegt parādnieku var būt nesekmīga, stāsta Malvīne Madžule.



Parādu atgūšanas uzņēmumi izmanto dažādu reģistru pakalpojumus, tādējādi spējot iegūt aktuālāko parādnieku kontaktinformāciju. Taču kreditoriem šādas iespējas ir reti pieejamas. Tāpēc tas ietaupa uzņēmuma resursus, turklāt parādnieki var uztvert parādu atgūšanas speciālistus nopietnāk par kreditora uzņēmuma pārstāvjiem.

Ja tiek panākta vienošanās, parādu atguvējs aizpildīs arī šādas formalitātes: parakstīs līgumu, to apstiprinās, tādējādi taupot laiku un naudu, kuru, iespējams, vajadzēs turpmākajai tiesvedībai, ja šis posms nenorit bez aizķeršanās.



Neskaitāmi daudz tiesas dokumentu

Protams, ne vienmēr puses var godprātīgi panākt vienošanos, kā rezultātā parādu atgūšanas process tiek turpināts tiesā. Vēršanās tiesā vienmēr sākas ar atbilstošu dokumentu – prasību, kuru tiesa var arī noraidīt neatbilstošas formas vai nepietiekama satura dēļ.



„Tā nav vien brīvā formā uzrakstīta prasība,” stāsta Malvīne Madžule. „Pienācīgi sagatavots procesuālais dokuments nodrošina, ka viss, kas tiesai ir nepieciešams nolēmuma pieņemšanai, ir iesniegts, turklāt tas arī atvieglo informācijas apstrādes procesu tiesas darbiniekiem. Zinot, cik noslogotas ir tiesas, profesionāļi necenšas vēl vairāk apgrūtināt to darbu, iesniedzot nepietiekami sagatavotus dokumentus.”



Ja kreditoram nav parādu atgūšanas partnera, atsevišķi procesuālie dokumenti būs jāgatavo pašam kreditoram, kā arī būs jāsazinās ar juristiem, kuri bieži vien par saviem pakalpojumiem ir noteikuši stundas likmi. Veicot neskaitāmus zvanus un pavadot vairākas stundas, lai sagatavotos lietai, jums var nākties rēķināties ar pamatīgu parādu atgūšanas budžetu.

Salīdzinājumam – parādu atgūšanas speciālisti piedāvā pilnu nepieciešamo pakalpojumu „paku”: tiek sagatavoti procesuālie dokumenti un pārstāvētas klienta intereses tiesā, neatkarīgi no tā, cik ilgs ir tiesas process. Turklāt profesionāļi šos pakalpojumus parasti piedāvā par tā saucamo panākumu likmi (kreditors veic atlīdzību no jau piedzītās parāda

summas),tādējādi viņi ir tieši ieinteresēti gūt klientam labvēlīgu rezultātu.



Lietu izskatīšanas process ir diezgan laikietilpīgs, apstiprina Malvīne Madžule. Tāpēc profesionālas komandas un pakalpojumu pakas izvēle ir vienkārši izdevīgāka. Visbeidzot, parādu atguvēji specializējas šajā jomā un tāpēc ir spējīgi darboties ļoti ātri un mērķtiecīgi.



Ir grūti atgūt parādu ārzemēs

Jautājums rodas arī tad, kad tiesa jau ir nospriedusi par parādu un klientam ir izsniegts zpildu dokuments. Privātpersona vai uzņēmums var paši iesniegt šo dokumentu tiesu izpildītājam vai arī sazināties ar profesionāliem parādu atgūšanas speciālistiem, kuri ne tikai iesniegs šo dokumentu, bet padziļināti sekos līdzi procesam un pārliecināsies, ka tiesu izpildītājs nepalēnina procesu.



Papildus tam šobrīd vairāki parādu atgūšanas procesi notiek ārvalstīs. Šī parādu atgūšanas procesa daļa var izraisīt neērtības lielam vairumam Latvijas uzņēmumu, jo tiesu izpildītāji neveic piespiedu parādu atgūšanu ārvalstīs – uzņēmumi, kuriem ir izsniegts izpildu dokuments, ārzemēs ar to neko nevar iesākt. No otras puses, parādu atguvējiem ir sadarbības partneri visā pasaulē, ziņo Malvīne Madžule.



Dažkārt ir vērts salīdzināt, kurš variants būs klientam izdevīgāks: parādu atgūšanas partneris, parādu atgūšanas komanda uzņēmuma iekšienē vai advokāta pakalpojumi? Kā stāsta Malvīne Madžule, ja ņem vērā izdevīguma principu, tad parādu atgūšanas profesionāļu pakalpojumi ir viennozīmīgi izdevīgākie. Būtiskākā atšķirība ir atlīdzības aprēķināšanas metodika. Uzņēmuma komandai ir pastāvīgi jāizmaksā atalgojums, savukārt advokāti, kā minēts iepriekš, reti vienojas par „panākumu likmi” – parasti viņi darbojas pēc stundas likmes. Savukārt parādu atguvēji principā ir pakļauti riskam, ka gadījumā, ja parāds nekad netiek atgūts, viņi daudzas stundas būs strādājuši bez maksas un pats process klientam neko neizmaksās.