Neizmaksātā darba alga – atgūta!

11.10.22

2021.gada rudenī Andris griezās pie Atgustinaudu.lv komandas, jo viņa iepriekšējā darba vieta nebija izmaksājusi darba algu un noteiktās piemaksas jau vairāk kā pusgadu.

Atgustinaudu.lv izvērtēja lietu un uzsāka sadarbību ar klientu. Nekavējoties tika uzsākts pirmstiesas parāda piedziņas process pret juridisko personu un tika darītas visas darbības, ks ir saskaņā ar likumu, lai atgūtu neizmaksāto darba algu. Pēc divu mēnešu pirsmtiesas parādu piedziņas procesu, Atgūstinaudu.lv komanda izlēma, ka ir nepieciešams uzsākt tiesvedības procesu, jo bija secināms, ka ar parādnieku nav iespējams vienoties par labprātīgu saistību izpildi.

Juridiskā komanda nekavējoties uzsāka nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un cēla prasību tiesā pret parādnieku par naudas piespiedu piedziņu. 2022.gada sākumā saņēmām pozitīvu tiesas spriedumu par naudas līdzekļu piedziņu pilnā prasītā apmērā un nekavējoties lieta tika nodota Zvērinātam tiesu izpildītājam.

13 dienas pēc lietas nodošanas Tiesu izpildītājam tika atgūts parāds pilnā apmērā un beidzot Andris saņēma savu darba algu, kas viņam pienācās.

Andris, pēc pozitīvā iznākuma izsakās šādi “ Ja godīgi, pirms uzsāku sadarbību ar atgustinaudu.lv komandu, domāju, ka mans parāds nav atgūstams. Darba devējs ignorēja jebkādus manus centienus sazināties ar viņiem un ignorēja jebkuru brīdinājumu. Alga, ar kuru biju rēķinājies savā finanšu plūsmā pēksņi tika neizmaksāta un darba devējs neizgāja uz nekādu komunikāciju un kompromisu. Protams, ka šīs naudas nesaņemšana apgrūtināja manu ikdienu un ne tikai. Atgustinaudu.lv komanda ātri un profesionāli atrisināja manu problēmu, kas man sagādāja galvassāpes katru dienu. viss process tika skaidri izskaidrots un bija cieša komunikācija visa parāda piedziņas laikā. Vēlos uzteikt arī atgustinaudu.lv platformu, kurā, jebkurā brīdī varējo ielūkoties, lai redzētu kas notiek ar manu lietu un kādas ir jaunākās ziņas/aktivitātes. Noteikti, iesaku visiem, nevilkt laiku garumā un vērsties pēc juridiskās palīdzības pie atgsutinaudu.lv un neļaut nevienam palikt Jums parādā.”

Atgustinaudu.lv komanda aicina, ja Jums arī ir kāds parādā par neizmaksāto darba algu un, ja uzņēmums joprojām ir aktīvs un veic saimniecisko darbību, sazināties ar mums un mēs noteikti varēsim Jums palīdzēt! Neļaujiet nelabvēlīgam darba devējam piesavināties Jūsu naudu!

www.atgustinaudu.lv

Sazinieties+371 20360838

info@atgustinaudu.lv