Kas ir kredītvēsture un kā uzzināt savu?

27.06.23

Kredītvēsture attiecas uz ierakstu par personas aizņemšanās un atmaksas darbībām. Tas ir detalizēts pārskats par personas finansiālām darbībām, tostarp par kredīta izmantošanu, aizdevumiem un maksājumu vēsturi. Kredītvēsturei ir izšķiroša nozīme personas kredītspējas noteikšanā, un tā palīdz aizdevējiem novērtēt ar naudas aizdošanu privātpersonai saistīto risku. Izpratne par savu kredītvēsturi ir būtiska, lai pieņemtu pārdomātus finanšu lēmumus, piemēram, pieteiktos aizdevumiem, hipotēkām vai kredītkartēm. Šajā rakstā mēs iedziļināsimies kredītvēstures jēdzienā, tās nozīmīgumā un izpētīsim, kā uzzināt savu kredītvēsturi un to uzlabot.

 

Kas ir kredītvēsture un kā to uzlabot?

 

Kredītvēsture attiecas uz detalizētu uzskaiti par jūsu aizņemšanās un atmaksas darbībām. Tajā ir ietverta informācija par jūsu kredītkontiem, maksājumu veidiem un jūsu kredītsaistību vispārējo pārvaldību. Šo informāciju apkopo kredītziņojumu aģentūras, kas pazīstamas arī kā kredītbiroji, kas apkopo datus no dažādiem avotiem, tostarp bankām, aizdevējiem un citām finanšu iestādēm. Jūsu kredītvēstures uzlabošana ir ļoti svarīga pozitīvas kredītvēstures izveidošanai un kredītspējas palielināšanai. Ja vēlaties uzlabot kredītvēsturi, tad: 

 

1. laicīgi apmaksājiet rēķinus: savlaicīga kredītsaistību, piemēram, kredītkaršu rēķinu, kredītu un komunālo pakalpojumu, apmaksa ir viens no svarīgākajiem faktoriem pozitīvas kredītvēstures veidošanā. Novēloti maksājumi var būtiski negatīvi ietekmēt jūsu kredītvēsturi. Iestatiet maksājumu atgādinājumus, automatizējiet maksājumus vai izveidojiet budžetu, lai nodrošinātu visu savu finanšu saistību tūlītēju izpildi;

2. samaziniet parādus: augsts parādu līmenis var negatīvi ietekmēt jūsu kredītvēsturi. Centieties samazināt kopējo parādu, veicot maksājumus, kas pārsniedz minimālo prasību. Apsveriet tādas stratēģijas kā parādu konsolidācija, bilances pārskaitīšana vai sarunas ar kreditoriem, lai pazeminātu procentu likmes vai izveidotu maksājumu plānus;

3. saglabājiet zemu kredīta izlietojumu: kredīta izlietojums attiecas uz jūsu pieejamā kredīta procentuālo daļu, ko Jūs pašlaik izmantojat;

4. izvairieties no vairāku jaunu kontu atvēršanas: katrs kredīta pieteikums rada sarežģītu pieprasījumu par jūsu kredītvēsturi, kas var īslaicīgi pazemināt jūsu kredītreitingu. Esiet uzmanīgs jaunu kontu atvēršanā un piesakieties kredītam tikai nepieciešamības gadījumā.

 

Atcerieties, ka kredītvēstures uzlabošana ir pakāpenisks process. Praktizējot atbildīgus finanšu ieradumus, piemēram, savlaicīgus maksājumus, parādu pārvaldību un kredītvēstures uzraudzību, Jūs varat izveidot pozitīvu kredītvēsturi un uzlabot savu vispārējo kredītspēju. Slikta kredītvēsture var apgrūtināt parādu pārvaldību, izraisot parādu uzkrāšanos un parādu piedziņas aģentūras iesaistīšanos.


 

Slikta kredītvēsture var apgrūtināt parādu pārvaldību, un tas var novest pie tikšanās ar parādu piedziņas aģentūrām, kas vēlas atmaksāt.

 

 

Īpaši nelabvēlīga situācija rodas, ja Latvijas Bankas kredītu reģistra parādnieku bāzē ir iekļautas fiziskas personas. Tas notiek, ja parādniekiem ir nenokārtoti parādi, kas pārsniedz 150 eiro pēdējo deviņdesmit dienu laikā. Latvijas Bankas debitoru datubāzē ir iekļauta informācija gan par apgrozāmajiem līdzekļiem, gan pagātnes parādiem. Ir vērts atzīmēt, ka, vienkārši samaksājot soda procentus, negatīvā kredītvēsture netiek izdzēsta un ieraksts paliek nemainīgs.

 

Kāpēc kredītvēsture ir svarīga?

Jūsu kredītvēsture ir ļoti svarīga, jo tā ietekmē jūsu iespējas piekļūt kredītam nākotnē. Aizdevēji paļaujas uz kredītvēsturi, lai novērtētu ar naudas aizdošanu saistīto risku. Pozitīva kredītvēsture, ko raksturo savlaicīgi maksājumi un atbildīga kredītu pārvaldība, uzlabo jūsu kredītspēju un palielina jūsu iespējas iegūt izdevīgus nosacījumus un procentu likmes. No otras puses, negatīva kredītvēsture, ko raksturo nokavēti maksājumi vai pārmērīgs parāds, var ierobežot jūsu aizņemšanās iespējas un izraisīt augstākas procentu likmes.

 

Personas kredītvēsturi var ietekmēt vairāki faktori, tostarp:

 

1.     maksājumu vēsture: savlaicīgi maksājumi pozitīvi ietekmē kredītvēsturi, savukārt nokavēti vai kavēti maksājumi var ietekmēt negatīvi;

2.     kredīta izlietojums: izmantotā pieejamā kredīta procentuālais daudzums var ietekmēt kredītvēsturi. Parasti ir ieteicams saglabāt zemu kredīta izlietojumu;

3.     kredītvēstures ilgums: garāka kredītvēsture sniedz visaptverošāku priekšstatu par kredīta pārvaldību un stabilitāti;

4.     kredītu kopums: dažādi kredītu veidi, piemēram, kredītkartes, aizdevumi un hipotēkas, var pozitīvi ietekmēt kredītvēsturi;

5.     jauni kredīta pieteikumi: bieža kredīta pieteikšana vai vairāku kontu atvēršana īsā laika periodā var radīt bažas un ietekmēt kredītvēsturi;

6.     publiskie ieraksti: bankrots, apgrūtinājumi vai citi publiski reģistri var būtiski negatīvi ietekmēt kredītvēsturi.

 

Tomēr kredītvēsture ne vienmēr pilnībā atspoguļo reālo situāciju, jo var būt apstākļi vai finansiālas darbības, kas nav fiksētas kredīta pārskatā. Piemēram, neformālas vienošanās. Ja jums ir neformāla aizdošanas vienošanās ar draugiem vai ģimenes locekļiem, par šīm darbībām parasti netiek ziņots kredītbirojiem, ja vien tās nav oficiāli noformētas kā aizdevumi. Svarīgi apzināties, ka, lai gan kredītvēsture sniedz vērtīgu informāciju, bet var neaptvert visas jūsu finansiālas darbības, tāpēc rezultātā aizdevēji un kreditori var apsvērt papildu faktorus vai izmantot alternatīvas metodes, lai novērtētu jūsu kredītspēju, piemēram, ienākumu pārbaudi vai darba vēsturi.

 

Kā uzzināt savu kredītvēsturi un ko darīt?

 

1. Latvijas Bankas Kredītu reģistrā ir informācija par Kredītu reģistra biedru klientiem un principiem, tajā skaitā par viņu saistībām un to izpildes statusu. Informāciju par piekļuvi Kredītu reģistram var atrast Latvijas Bankas mājaslapā;

2. Lai piekļūtu informācijai elektroniski, personas var autentificēties Kredītu reģistra elektroniskā pakalpojuma vietnē, konkrēti https://manidati.kreg.lv. Autentifikācijai jāizmanto Latvijas Republikā izdota personas apliecība (eID karte).

3. Latvijas Bankas Kredītu reģistrs apkopo informāciju no bankām un citiem finanšu starpniekiem par privātpersonu aizdevumiem, tostarp ziņas par izsniegtajiem, atdotajiem un kavētajiem kredītiem.

4. Papildus Kredītu reģistram Latvijā darbojas arī kredītinformācijas biroji, kas apkopo un apstrādā datus par dažādiem personu parādiem. Šie biroji veido kredītvēsturi, kas ļauj uzņēmumiem pirms līgumu slēgšanas novērtēt klientu kredītspēju. Šobrīd Latvijā darbojas divi biroji: Kredītinformācijas birojs un CREFO birojs, tie uztur reģistrus, kuros ir iekļauts plašāks saistību loks, piemēram, komunālo pakalpojumu parādi, parādi telekomunikāciju un citiem pakalpojumu sniedzējiem.

 

Atcerieties, ka ir regulāri jāuzrauga sava kredītvēsture. Ja savā kredītvēsturē konstatējat kļūdas vai neatbilstības, nekavējoties sazinieties ar kredītbiroju un iesaistīto kreditoru, lai apstrīdētu informāciju. Iesniedziet visus apliecinošos dokumentus. Neprecizitāšu labošana var palīdzēt uzlabot jūsu kredītvēsturi un nodrošināt precizitāti jūsu datu kredītu reģistrā.

 

Jūsu kredītvēstures izpratne un pārbaude ir ļoti svarīga, lai saglabātu labu finansiālo stāvokli. Piekļūstot savai kredītvēsturei, Jūs gūstat ieskatu par savu kredītspēju un varat veikt pasākumus, lai to uzlabotu, ja tas ir nepieciešams. Regulāra kredītvēstures uzraudzība un neprecizitātes novēršana nodrošina, ka saglabājat kontroli pār savu finansiālo reputāciju un esat labi pozicionēts, lai nākotnē pieņemtu pārdomātus lēmumus par kredītu. Atcerieties, ka pozitīvakredītvēsture paver durvis finanšu iespējām un stiprina jūsu vispārējo finansiālo labklājību.